هزاران تن از افراد موسوم به " بدون " با برگزاری تظاهرات در کویت خواستار برخورداری از حقوق شهروندی برابر با سایر ساکنان این کشور شدند.
بدون به معنای بدون شناسنامه و بدون هویت رسمی است که به حدود ۱۰۰ هزار شهروند کویتی اطلاق می‌شود و دست کم نسل های متوالی آنان از حدود ۶۰ سال پیش در کویت زندگی می کنند؛ اما دولت از دادن حق شهروندی به آنها امتناع می‌کند. این موضوع سال‌هاست که به معضلی اجتماعی برای مردم این کشور تبدیل شده ‌و مشکلات بسیاری از جمله پر رنگ شدن نژاد پرستی و نقض حقوق بشر را موجب شده است. تظاهرات روز چهارشنبه بدون ها در کویت با آرامش برگزار شد و طی آن هزاران نفر شعارهایی مبنی بر لزوم برآورده شدن خواست های خود سردادند. تظاهرکنندگان خواستار اعطای تابعیت رسمی کویتی به آنها و حقوق مساوی با دیگر شهروندان این کشور سرشار از نفت شدند. احمد الشمری، یکی از فعالان و معترضان شرکت کننده در این تظاهرات، که از منطقه تیماء آغاز شد، اعلام کرد حدود دو تا سه هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند. وی افزود شهروندان خواهان حقوق شهروندی و تابعیت فوری و عفو در پرونده هایی هستند که علیه بدون ثبت شده است. به گفته وی نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان نزدیک نشدند، اما بالگردها بر فراز تظاهرکنندگان در حال پرواز بود.