جمهوری اسلامی ایران به اتفاق آرا،گزارشگر کمیته خلع سلاح وامنیت بین المللی سازمان ملل متحد شد. پس از سخنان شدیدالحن نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضد ایران، نمایندگان کشورهای جهان به اتفاق آراء به عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی رای مثبت دادند. کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی مجمع عمومی سازمان ملل عصر سه شنبه اعضای هیات رئیسه این کمیته را برایشصت و هشتمین اجلاس سالانه انتخاب کرد. در این انتخابات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به اتفاق آراء به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی انتخاب شد. انتخاب عضو هیات نمایندگی ایران به این سمت در حالی صورت گرفت که از چند ماه پیش نماینده دائم رژیم صهیونیستی تلاش جدی را برای جلوگیری از انتخابایران آغاز و در بیانیه ای اعتراض آمیز گفته بود که به ایران نباید اجازه داد به عضویت هیات رئیسه این کمیته مهم سازمان ملل انتخاب شود. این انتخابات در محل مجمع عمومی و یک ساعت پس از آن برگزار شد که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی سیاست ایران را به باد انتقاد گرفت و نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت مستدل و قاطعنامه به این اظهارات کذب اسرائیل پاسخ داد. رای قاطع نمایندگان کشورهای جهان به انتخاب ایران به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح سازمان ملل متحد، نخستین پاسخ عملی به سخنان ایران هراسانه نتانیاهو بشمار می رود./