رئیس حزب حاکم بر تونس از عدم استعفای دولت کنونی در شرایط فعلی با توجه به امکان به وجود آمدن خلاء قدرت در این کشور خبر داد. به گزارش  پایگاه الشرق الاوسط، راشد الغنوشی، رئیس جنبش النهضه حاکم بر تونس گفت: دولت تا زمانی که روند انتقالی تکمیل نشود و جایگزینی برای آن پیدا نشود استعفا نخواهد کرد. رئیس جنبش النهضه تونس بیان کرد: دولت زمانی استعفا خواهد کرد که جایگزینی برای آن یافت شود و خلاء دولت در تونس قابل قبول نیست.دولت پس از تکمیل روند انتقالی کنار می رود و همه این موضوعات به گفتگوی ملی بستگی دارد و ما از همه طرح ها استقبال می کنیم. الغنوشی گفت: النهضه با طرح چهارجانبه به عنوان شالوده و اساس برای رایزنی ها به منظور خروج کشور از بحران موافقت کرده است. وی افزود: تشکیل دولت جدید،تکمیل روند انتقالی، تدوین قانون اساسی، تعیین موعد انتخابات و انتخاب هیت مستقل انتخابات از جمله موضوعاتی است که گفتگوی ملی در تونس به آن خواهد پرداخت و جزییات آن را بررسی می کند./