بر اثر غرق شدن ۲ قایق ماهیگیری چینی در دریای چین جنوبی ۷۴ سرنشین آن مفقود شده و خبری از آنها نیست. به نقل از سی ان ان، به دنبال غرق شدن 2 قایق ماهیگیری چینی براثر طوفان در دریای چین جنوبی 74 نفر مفقود شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، 2 قایق که هر 2 از استان جنوبی گوانگ دونگ بودند در 330 کیلومتری جزیره «هاینان» متعلق به چین گرفتار طوفان شده و غرق شدند. هنوز خبری از سرنوشت آنها نیست.