خانواده جمال عبدالناصر رئیس جمهور اسبق مصر، چهل و سومین سالگرد درگذشت او را با حضور عبدالفتاح سیسی فرمانده ارتش مصر گرامی داشتند.
این مراسم با حضور شماری از مقامات دولتی و از جمله عبدالفتاح سیسی معاون اول نخست وزیر و وزیر دفاع پیشین مصر برگزار شد. در این مراسم خانواده عبدالناصر به همراه سیسی بر روی آرامگاه عبدالناصر تاج گل قرار دادند. جمال عبدالناصر رئیس جمهور اسبق مصر در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ و در حالی که از دیدار با امیر کویت به فرودگاه قاهره بازگشته بود، بر اثر حمله قلبی جان باخت.