همزمان با تأکید فعالان عربستانی بر جمع آوری یازده هزار امضا جهت لغو ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور، فراخوانی در عربستان برای دعوت از زنان عربستانی جهت رانندگی در جاده ها در ۲۶ اکتبر به راه افتاده است.
" ایمان النفجان " فعال حقوق زنان و هماهنگ کننده فراخوان برای لغو ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان در پایگاه اجتماعی تویتر نوشت: زنان عربستانی در ۲۶ اکتبر آینده با رانندگی در جاده ها، خواسته خود را به گوش حکومت خواهند رساند. وی افزود: امیدواریم که شمار زیادی از زنان در پاسخ به این فراخوان در جاده ها و خیابان ها، رانندگی نمایند. صفحه فراخوان برای لغو ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان، چندین ویدئو از رانندگی بانوان آن کشور در روزهای اخیر را منتشر کرده است. همچنین تصاویر مردان و زنان حامی این فراخوان بر روی صفحه مذکور منتشر شده است. یادآور می شود مدتی پیش " شیخ عبداللطیف آل الشیخ " رئیس جدید هیأت امر به معروف و نهی از منکر عربستان که دارای گرایشاتی نسبتا معتدل است اعلام کرد که ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان هیچ گونه پایه و اساس دینی ندارد. آل الشیخ از سوی دیگر خاطرنشان کرده بود که از اختیارات لازم برای تغییر سیاست نظام عربستان در زمینه رانندگی زنان برخوردار نیست. اما ممکن است اظهار نظر اخیر وی به جنجال کنونی در این زمینه دامن بزند؛ به ویژه اینکه در ماههای اخیر، شماری از زنان عربستانی به جرم اقدام به رانندگی بازداشت و جریمه شده اند. با وجود اینکه به جز احکام شرعی، قوانین مفصل و مدونی در عربستان وجود ندارد؛ پلیس و دستگاه قضایی این کشور از مدت ها پیش به بهانه فرهنگ و آداب و رسوم این کشور، اقدام به اعمال ممنوعیت مذکور کرده اند. از سوی دیگر علیرغم نبود قوانین صریح درباره ممنوعیت رانندگی عربستان، پلیس این کشور زنانی را که دست به رانندگی زده و محدودیتها را به چالش کشیده اند، بازداشت کرده و به اتهام بر هم زدن نظم عمومی محاکمه می نماید.