اینکه وزاری خارجه ۶ قدرت خارجی یک طرف و ایران در طرف دیگر بنشینند،

اینکه در پایان ملاقات ۵ + ۱ با وزیر خارجه ایران، وزیر خارجه آمریکا به سمت همتای ایرانی خود رفت و تقاضای ملاقات چند دقیقه ای با وی کرد،

اینکه وزرای خارجه آن کشورها از دیدار با وزیر خارجه ایران ابراز خرسندی کنند،

اینکه اوباما تقاضای ملاقات با رئیس جمهور ایران بکند و وی زمینه را برای این ملاقات مناسب نداند و آن را به آینده موکول کند در حالی که وی در نیویورک به سر می برد در شرایطی که برخی وزرای خارجه کشورها با ایشان دیدار کرده اند،

اینکه آقای اوباما فرصت را از دست ندهد و در حالی که رئیس جمهور ایران در ماشین عازم فرودگاه است با وی تماس بگیرد و مراتب احترام خود به وی و مردم ایران را ابراز کند؛

چیزی نیست جزعزت ایران و نمایش جایگاه مقتدرش در جهان.

این عزت در نتیجه مقاومت ملت ایران در مقابل فشارها و نقش رو به تزاید ایران در جهان تحت رهبری های داهیانه امام خمینی(ره) و امام خامنه ای بدست آمده است.