" سامر العیساوی " که از هشت ماه پیش در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده بود، سرانجام رژیم صهیونیستی را وادار به پذیرش خواسته های خود کرد.
" العیساوی " که اکنون در بیمارستان نظامی " کابلان " تحت نظر قرار دارد، قرارداد موافقت دادستانی نظامی با آزادی خود را در حضور برادر و عمویش امضا کرد، و به اعتصاب غذای طولانی مدت خود که از تاریخ ۱/۸ / ۲۰۱۲ آغاز شده بود، پایان داد.
بر اساس این قرارداد، العیساوی در تاریخ ۲۳/۱۲ / ۲۰۱۳ آزاد و راهی خانه اش در " العیسویه " در شمال قدس خواهد شد.
سامر العیساوی در توصیف احساس خود گفت: احساس سربازی را دارم که در میدان جنگ پیروز شده است.
وی تاکید کرد: احساس می کنم با پافشاری بر اصول و باورهای خود و تن ندادن به پیشنهادهای رژیم اسرائیل و مخالفت با تبعید و اصرار بر بازگشت به قدس، علاوه بر من ملت فلسطین نیز پیروز شد نه تنها من بلکه ملت فلسطین پیروز شد.
العیساوی با بیان اینکه در چارچوب احقاق حق بازگشت آوارگان گام برداشته، پیروزی خود را به مثابه وفاداری به خون شهیدانی دانست که قرارداد مبادله اسیران را محقق ساختند، و در زندان ها مبارزه کردند.
روستای العیسویه در قدس، از شنیدن خبر پیروزی العیساوی غرق در شور و شادی شده است، نیروهای رژیم صهیونیستی امروز ورودی های این روستا را تحت کنترل خود در آوردند، و بالگردها بر فراز آسمان این روستا به پرواز در آمدند.
" سامر العیساوی " از اسیران فلسطینی آزاد شده در چارچوب قرارداد مبادله اسیران فلسطینی با گلعاد شالیت است که پس از آزادی از اسارت، بار دیگر و بدون هیچ توجیهی از سوی رژیم صهیونیستی بازداشت شد. وی در اعتراض به از سرگیری بازداشتش، دست به اعتصاب غذا زد و با ادامه این مبارزه، رکورد اعتصاب غذا در تمام تاریخ را شکست و سرانجام، دشمن را به زانو درآورد.
" امین شومان " رئیس کمیته عالی پیگیری امور اسرای فلسطینی در مصاحبه با العالم گفت: سامر العیساوی پیروز شد.. وی به محل سکونت خود در قدس اشغالی باز می گردد.