ویلی والش، رئیس «بریتیش ایرویز»، دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس و همچنین جورج اوسبورن، وزیر دارایی این کشور را به سبب «عدم رهبریت با بصیرت» مورد انتقاد قرار داده است.
مدیر اجرایی گروه خطوط هوایی بین‌المللی این دو تن را به عدم بصیرت در امور اقتصادی متهم کرد و گفت آنان «به هرچیزی با توجه به موقعیت پاسخ می‌گویند.» مالک «بریتیش ایرویز» و «اسپینز ایبریا» ادعای اوسبورن مبنی بر اینکه اقتصاد «بحران را پشت سر گذاشته است» را زیر سوال برد و گفت شواهدی دال بر صحت آنچه ایشان بیان کرده‌اند وجود ندارد. والش در مراسم افتتاحیه‌ی مسیر بریتیش ایرویز به چنگدو، پایتخت استانِ سیچوآن در غرب چین گفت: «من طرفدار کامرون و اوسبورن نیستم.» وی افزود: «من شواهد چندانی از رهبریت با بصیرت مشاهده نمی‌کنم و به نظر من آنان به جای آنکه برای رشد اقتصاد انگلیس یک برنامه بلند مدت تعین کنند تنها با توجه به هرآنچه پیش می‌آید عمل می‌کنند.» والش پیش از این نگرانی خود را درباره مخالفت‌های دولت انگلیس با درخواست برای راه‌اندازی باند سوم در فرودگاه هیترو لندن ابراز کرده و گفته است که شکست سیاسی سبب خواهد شد مساله فرودگاه در حاشیه قرار بگیرد.