دادگاهی در بحرین یک شهروند تبعه آمریکا را به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
" محمد الجشی " وکیل بحرینی در صفحه خود در توییتر نوشت: این شهروند تبعه آمریکا به اتهام اغتشاش، آتش سوزی به تحمل ۱۰ سال زندان محکوم شد. سایت وفاق به نقل از این وکیل بحرینی حکم صادر شده از سوی دادگاه را " سیاسی " دانست و تأکید کرد: این فرد که " تقی عبدالله محمد تقی المیدان " نام دارد اهل سنابس است. مادر وی بحرینی و پدرش عربستانی است که در آمریکا به دنیا آمده، به همین دلیل دارای تابعیت آمریکایی است. به آتش کشیدن خودروی پلیس و تجمع غیرقانونی و شرکت در تظاهرات نزدیک منامه از اتهامات تقی المیدان است. الجشی با بیان اینکه حکم دادگاه با توجه به " دلایل و مدارک ضعیف ارائه شده " غافلگیرکننده بود، تأکید کرد که موکلش همه اتهامات را رد کرده است.