وزیر نفت کویت در نشست وزیران نفت خلیج فارس گفت: تولید روزانه این کشور 3.2 میلیون بشکه در روز است که تا سال 2020 به 4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. به گزارش رویترز، «مصطفی الشمالی» وزیر نفت کویت روز گذشته ابراز امیدواری کرد که تولید انرژی این کشور از نفت خام تا سال 2020 به چهار میلیون بشکه در روز برسد. بنابراین گزارش، وی در جمع وزیران نفت خلیج فارس در ریاض به خبرنگاران گفت: تولید نفت کنونی کویت 3.2 میلیون بشکه در روز است./