با آغاز سال تحصیلی جدید، دوستان انگلیسی اسرائیل که از رژیم تل‌آویو و سیاست‌های توسعه‌طلبانه آن حمایت می‌کنند اقدامات تبلیغاتی برای حمایت از اسرائیل را در دانشگاه‌های انگلیس رواج می‌دهند.
اتحادیه دانشجویان یهودی، در تلاشی برای تضعیف کمپین‌های وحدت فلسطینیان در انگلیس یک کانادایی به نام بکا بوک‌من که زمینه اصلی تخصصش کار با رژیم آپارتاید اسرائیل است را به استخدام خود درآورده‌ است. بوکمن در حال حاضر جایزه‌ی «دیپلماسی عمومی» را از موسسه مناخم بگین به سبب فعالیت‌های ضد فلسطینی خود دریافت کرده است. این فرد کانادایی به عنوان یک «افسر اسرائیلی» در انگلیس مشغول به کار خواهد شد؛ گفتنی است که این فرد از سوی سازمان «یوجیا» و نهاد یهودیان برای اسرائیل و سازمان خیریه‌‎ای موسوم به سی اس تی، که در زمینه «ضد یهودی‌گر‌ی» در انگلیس فعالیت می‌کند، حمایت مالی می‌شود. «نهاد یهودیان برای اسرائیل» همچنین «سفیری» را برای اعزام به انگلیس و کار با بوکمن برای ترویج ابتکار موسوم به «دیپلماسی عمومی» در دانشگاه‌های انگلیس برگزیده است. این توطئه جدید با همکاری دنیل تاوب، سفیر رژیم صهیونیستی در انگلیس صورت گرفته است. سازمان «یهودیان برای اسرائیل» همچنین جلساتی آموزشی برگزار کرده است که در آن سخنگویانی از سفارت اسرائیل در لندن، گروه بیکامِ لابی اسرائیل و گروه موسوم به «دوستان اسرائیل در حزب کارگر» درباره راه‌های مقابله با افزایش حس همدردی با فلسطینیان در سراسر انگلیس سخن گفته‌اند. نمایندگان گروه وکالت شرکتِ صهیونیستی یاچاد، پروژه‌ی بیکام «ما به اسرائیل باور داریم» و گروه موسوم به «درکنار ما بایستید» نیز مذاکراتی را در این باره برگزار کرده‌اند، هدف آنان ترویج سیاست‌های رژیم اسرائیل در میان دانشجویان انگلیسی و انتخاب دانشجویان حامی اسرائیل از میان آنهاست. در انگلیس، حمایت از سیاست‌های تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی و اقدامات ویرانگر آن در سرزمین‌های اشغالی به لطف جنبش‌های وحدت فلسطینیان و همچنین فعالیت‌های شبکه‌های تلویزیونی انگلیسی زبان از جمله پرس تی‌وی که خواسته فلسطینیان را به گوش جهانیان می‌رساند، بسیار کاهش یافته است. در این بین، جوانان یهودی انگلیس به طور فزاینده‌ای با رویکردهای غلطِ دیرینه اسرائیل مخالفت می‌کنند. از این رو گروه‌های حامی اسرائیل در تلاش هستند که خود را با این تحولات تطبیق دهند. روش‌های آنها برای فریب دادن جوانان انگلیسی از این قرار است: ابتدا حامیان فلسطین را افرادی تند رو جلوه می‌دهند و سپس (مبارزه با) آپارتاید رژیم اسرائیل را به عنوان مسئله‌ای یهود ستیزانه به تصویر می‌کشند که این موضوعی کاملا متفاوت است. آنها باید این واقعیت را اذعان کنند که مبارزه با صهیونیسم و سیاست‌های آپارتاید آن ربطی به یهودیان و مذهب آنها ندارد.