به نقل از « هیسپانیکالی اسپیکینگ نیوز»، معارضان سوری «مارک مارگینداس»‌ که برای نشریه « الپریودیکو» می‌نوشت را چهارم سپتامبر در این کشور ربوده‌اند. این خبرنگار 46 ساله به همراه راننده‌ای در سوریه سفر می‌کرد که حوالی حمص در غرب سوریه دزدیده شد و از آن زمان تاکنون با وی ارتباطی برقرار نشده است. گفته شده که این خبرنگار کهنه‌کار جنگ در اول سپتامبر از راه مرز ریحانلی که تحت اشغال معارضان است، وارد خاک سوریه شده است. مارگینداس در آخرین ارتباط خود از حوالی شهر حماه از نارضایتی معارضان از کاهش حمله نظامی آمریکا به سوریه خبر داده بود. ال‌پایی نوشت که هیچکدام از گروه‌های معارضان در سوریه تائید نکرده‌اند که با مارگینداس در ارتباط بوده‌اند. از آغاز بحران در سوریه شماری از خبرنگاران ربوده یا کشته شده‌اند.