«قادر ملک‌اف» کارشناس مذهبی و رئیس مرکز تحلیلی «دین، حقوق و سیاست» در قرقیزستان در یک کنفرانس مطبوعاتی آزار و اذیت مداوم دانش‌آموزان مذهبی دختر را عملی تحریک‌آمیز و برنامه‌ریزی شده علیه مسلمانان برشمرد. به گفته وی، در جامعه قرقیزستان به طور منظم فشارهای مختلفی بر دانش‌آموزان دختر متدین که در مؤسسات آموزشی مشغول تحصیل هستند، برای عدم استفاده از روسری وارد می‌شود. قادر ملک‌اف معتقد است که چنین اقداماتی در جامعه قرقیزستان به عنوانی طرحی تحریک‌آمیز که از قبل برنامه‌ریزی شده است، تلقی می‌شود. رئیس مرکز تحلیلی «دین، حقوق و سیاست» تصریح کرد که آیا کسی می‌تواند به دنبال تقسیم جامعه قرقیزستان به 2 بخش سکولار و مذهبی باشد؟ و این در حالی است که ما چنین صف‌بندی و تجزیه جامعه را در مصر می‌توانیم مشاهده کنیم. وی بر این باور است: کسانی که مخالف و یا موافق پوشیدن روسری در مدارس قرقیزستان هستند باید راه‌حل مصالحه‌کارانه‌ای را در این زمینه پیدا کنند چراکه در نتیجه ایجاد درگیری بین 2 طرف، دانش‌آموزان دختر آسیب و زیان خواهند دید. همانطور که اشاره شد، تعارض بین مدیران و والدین دانش‌آموزانی که از روسری استفاده می‌کنند، منجر به توهین و تهدید دانش‌آموزان دختر مذهبی در قرقیزستان می‌شود. این مسئله در حالی است که بنیاد «متکلم» در قرقیزستان به دنبال گرفتن ابتکارعمل در دفاع از حقوق شهروندان متدین می‌باشد. بدین منظور در «بیشکک» یک میزگرد برگزار شد که «قنات صادق‌اف» وزیر آموزش و پرورش و علوم قرقیزستان در آن حضور یافت و در آن نمایندگان بنیاد یاد شده به دنبال راه‌حل این مشکل بودند.