طارق الاحمد روز سه شنبه گفت: سیاست علنی آمریکا حمایت از راه حل سیاسی و سیاست علنی اروپا مسلح کردن مخالفان است ولی واقعیت اینست که آمریکا و اروپا علیه سوریه همدست هستند و برای براندازی نظام و تجزیه سوریه و تسلط بر آن تلاش می کنند.

عضو ارشد حزب ملی سوسیالیست سوریه اظهار داشت: هم اروپائی ها و هم آمریکا از گروه های مسلح فعال در سوریه حمایت تسلیحاتی می کنند و قطر نیز با اروپائی ها و آمریکا همدست است و سلاح هائی را برای تحویل به این گروه ها خریداری می کند.

الاحمد با بیان این که مخالفان واقعی صلح طلب هستند، افزود: گروه های تروریستی مانند جبهه النصره و القاعده در زمره گروه های مخالف نیستند بلکه گروه های مسلحی هستند که اعضای آنها از ۲۳ کشور در سوریه جمع شده اند.

وی راه حل بحران سوریه را مذاکره عنوان کرد و گفت: مذاکرات باید در سوریه و میان مخالفان واقعی داخل سوریه و نظام برگزار شود.
الاحمد با تاکید بر این مهم که مردم سوریه با راه حلی شبیه توافقنامه طائف که بر مسائل قومیتی و مذهبی تأکید کند، موافقت نخواهند کرد زیرا چنین راه حلی وحدت و حاکمیت سوریه را به خطر می اندازد و بحران را تشدید می کند، تصریح کرد: مردم سوریه دموکراسی و تکثر سیاسی واقعی را می خواهند که به همه ادیان احترام بگذارد و مردم را براساس قومیت و مذهب از یکدیگر متمایز نکند.