ساکنان چند شهر عربستان همزمان با روز ملی این کشور، فعالیتهایی را با عنوان " روز مطالبه حقوق " برای اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی برگزار کردند.
جوانان ریاض پایتخت عربستان دیروز تظاهراتی را در اعتراض به کشته شدن "مانع الصیعری" در یکی از زندان های رژیم آل سعود برگزار کردند. خانواده "الصیعری" تأکید دارد که "مانع الصیعری" زیر شکنجه کشته شده است . تظاهرکنندگان شعارهایی برای تأکید بر لزوم آزادی زندانیان سیاسی و عزل " محمد بن نایف " وزیر کشور عربستان سردادند . شماری از ساکنان شهر بریده در مرکز عربستان نیز برای اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی، با خودروهای خود به خیابانها ریخته و اعتراض خود را به صورت مسالمت آمیز اعلام کردند. ولیعهد عربستان دیروز در سخنانی به مناسبت روز ملی با اذعان به وجود مشکلاتی مانند مسکن، بهداشت و بیکاری در این کشور نفت خیز، مدعی شد که اعتراضها در این کشور فقط محدود به مناطق شیعه نشین است. وی در اظهارات خود به اعتراضهای مستمر شهروندان به بازداشت های سیاسی فعالان و زندانی شدن آنان بدون محاکمه اشاره ای نکرد.