دادستانی کل بحرین دستور حبس ۶۰ روزه ۵ کودک و ۲ جوان اهل منطقه الدراز در شمال غرب این کشور را طبق قانون " مبارزه با تروریسم " صادر کرد.
نیروهای نقابدار رژیم بحرین پنجشنبه هفته گذشته به ۱۲ منزل در منطقه الدراز حمله کردند و درب و پنجره های منازل را شکستند، و این پنج کودک و دو جوان را که هفته دوم سال تحصیلی جدید خود را به پایان نبرده بودند، ربوده و تعدادی لوازم خانگی و مقداری پول از این منازل سرقت کردند. سایت جمعیت وفاق بحرین نوشت: این دانش آموزان در مرکز بازجویی دو روز سخت را پشت سر گذاشتند، و دادستانی کل نهایتاً بدون توجه به وضعیت تحصیلی آنها و نادیده گرفتن توافقنامه ها و کنوانسیون های بین المللی حقوق کودک که دولت بحرین آن را امضا کرده است، دستور بازداشت آنان را در زندان " الحوض الجاف " براساس قانون موسوم به " مبارزه با تروریسم " صادر کرد.! دایره آزادی ها و حقوق بشر جمعیت وفاق بحرین در بیانیه ای اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ کودک و دانش آموزش به علل سیاسی در زندان های رژیم حاکم محبوس هستند. در این بیانیه با درخواست برای آزادی فوری کودکان و دانش آموزان جهت ادامه تحصیل به عنوان یکی از حقوق مسلّم آنها، تأکید شده است: بازداشت دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی بیانگر پایبند نبودن رژِیم به هیچ یک از توافقنامه ها و کنوانسیون های حقوق کودک است.۵ سال زندان به اتهام تجمع غیر قانونیاز سوی دیگر، دادگاهی در بحرین دیروز ۴ جوان از ساکنان منطقه " بلاد قدیم " در شرق " منامه " پایتخت این کشور را به جرم تجمع غیرقانونی به تحمل ۵ سال زندان محکوم کرد. سه شهروند اهل منطقه رأس الرمان در مرکز منامه نیز به اتهام ساخت بمب بنزینی به یک سال حبس محکوم شدند. درحالیکه صدور حکم های سنگین در حق شهروندان در دادگاه های بحرین به هدف ارعاب و سرکوب تظاهرات و اعتراضهای مسالمت آمیز مردم همچنان ادامه دارد؛ نیروهای امنیتی این رژیم که اتهامات سنگینی مانند قتل و یا شکنجه شهروندان علیه آنها وارد شده، محاکمه نشده و حتی در صورت محاکمه در دادگاه تبرئه شده اند.