مبلغ وهابی در واکنش به فراخوان زنان عربستانی برای رانندگی، خواستار آزار و اذیت زنان راننده در خیابانها شد.
کاربران تویتر در عربستان برای اعلام اعتراض خود به اظهارات این مبلغ وهابی، فراخوانی را تحت عنوان(#ابوزید السعیدی مردم را به اذیت و آزار زنان تحریک می کند) به راه انداخته اند. ابوزید السعیدی در واکنش به تصمیم گروهی از زنان برای راندن خودرو در ۲۶ اکتوبر(۴ آبان)، از جوانان خواسته زنانی را که رانندگی می کنند، آزار دهند. فعالان عربستانی در شبکه های اجتماعی اینترنتی با اعلام انزجار خود از این مبلغ سعودی به علت " بدکاره " خواندن زنان راننده، گفتند " کسی که ادعای علم و دفاع از اسلام می کند، نباید چنین الفاظی به کار ببرد. " السعیدی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته بود: جامعه عربستان متدین است و رانندگی زنان را نمی پذیرد و فقط عده ای اندک از رانندگی زنان حمایت می کنند و ما به خواست خدا بر چنین افرادی غلبه خواهیم کرد. فعالان زن عربستانی تأکید کرده اند که در اعتراض به جلوگیری مسئولان از رانندگی زنان، روز ۲۶ اکتبر به رانندگی خواهند پرداخت زیرا هیچ سند قانونی و شرعی برای منع آنها از رانندگی وجود ندارد. در بیانیه اینترنتی که تعداد امضاکنندگان آن تا روز یکشنبه به بیش از ۵ هزار نفر رسیده، از مسئولان عربستان خواسته شده است به زنان حق قانونی و شرعی آنان را در " رانندگی " بدهند. در این بیانیه تأکید شده است که زنان در دوران صدر اسلام سوار اسب و شتر می شدند، بنابراین زنان دوران معاصر حق راندن وسایل نقلیه معاصر را دارند، مگر اینکه مسئولان بخواهند زنان این دوران همچون دوران صدر اسلام سوار اسب و شتر شوند! در این بیانیه اینترنتی آمده است: حتی یک حکم و دستور شرعی برای ممنوعیت رانندگی زنان ندارد، و بهانه های مختلف برای منع زنان از رانندگی ریشه در آداب و سنن قدیمی دارد.