مفتی سوریه از جزئیات جدیدی در خصوص ماجرای ترور فرزندش پرده برداشت.
" شیخ احمد بدرالدین حسون " در مصاحبه با " رابرت فیسک " خبرنگار روزنامه ایندیپندنت گفت، با افرادی که پسر ۲۱ ساله اش ساریه را ترور کردند، ملاقات کرد و آنها اعتراف کردند که نمی دانستند جوانی را که کشته اند، چه کسی بود. وی افزود: دو جوان در دادگاه اعتراف کردند که شماره پلاک خودروی پسرم را در اختیار آنها قرار دادند، و آنها نمی دانستند چه کسی را کشته اند و تنها هنگام مشاهده خبرها متوجه این موضوع شدند.. فقط به آنها گفته بودند که او شخصیت مهمی است. حسون خاطرنشان کرد: آنها اعتراف کردند که حدود ۱۵ نفر در برنامه ریزی برای ترور پسرم نقش داشته اند. وی اظهار داشت: آنها را به خاطر کاری که انجام داده اند بخشیدم و از قاضی خواستم آنها را ببخشد؛ اما قاضی گفت آنها جرم های دیگری مرتکب شده اند، که باید به خاطر آنها محاکمه شوند. مفتی سوریه افزود: همه کسانی که در عملیات ترور پسرم دست داشتند، سوری و از حومه شهر حلب هستند؛ آنها از ترکیه و عربستان دستور گرفته اند و به هر یک از آن دو ۵۰ هزار لیر سوریه پرداخته اند. وی افزود پسرم در ازای ۷۰۰ پوند کشته شد؛ من پنج پسرم داشتم و امروز چهار پسرم دارم.