گروه های انقلابی و مخالف بحرینی مردم این کشور را به حضور گسترده در تظاهرات جمعه آینده فر خواندند.
این تظاهرات قرار است جمعه آینده(۲۷ سپتامبر - ۵ مهر) در غرب منامه برگزار شود و تا خیابان " البدیع " و منطقه " الشاخوره " ادامه یابد و به منطقه " الدراز " برسد. " طاهر الموسوی " رئیس مرکز اطلاع رسانی جمعیت وفاق تاکید کرد: این تظاهرات برای تاکید بر ادامه درخواست اکثر ملت بحرین مبنی بر تحول دمکراتیک و تحقق آزادی و عدالت برگزار می شود. وی با اشاره به حملات روز افزون امنیتی برای هدف قرار دادن فعالان سیاسی و مطالبات آزادی خواهانه مردم و اصول و عقاید دینی آنان، افزود: این تظاهرات در ادامه فعالیتهای مردمی است که از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ آغاز شده. " شیخ علی سلمان " دبیرکل جمعیت وفاق نیز پیش از این مردم را به حضور گسترده در این تظاهرات " استثنایی " فرا خوانده است.