بحرینی ها برای اعلام حمایت از زندانیان سیاسی و درخواست آزادی فوری آنان، تجمع اعتراض آمیزی برگزار کردند.
شمار قابل توجهی از بحرینی ها عصر دیروز (دوشنبه) با تجمع مقابل منزل "خلیل المرزوق" معاون سیاسی دبیر کل جمعیت وفاق و معاون مستعفی مجلس نمایندگان در منطقه "جبله حبشی" در شمال غربی این کشور، خواستار آزادی فوری وی و دیگر زندانیان سیاسی شدند . پدر شهید "حسین الجزیری" به نمایندگی از ساکنین منطقه جبله حبشی گفت: خانواده های شهدا، ساکنین این منطقه و دیگر مردم بحرین با خلیل المرزوق و دیگر زندانیان سیاسی از جمله علمای محبوس در زندان های رژیم دیکتاتور آل خلیفه اعلام همبستگی کامل می کنند. پدر این شهید بحرینی خاطرنشان کرد: تعرض به شخصیت برجسته ای مانند خلیل المرزوق منع فعالیت سیاسی و نقض آزادی بیان محسوب می شود، و رژیم نمی تواند با تعرض به وی تأثیری در فعالیت های مسالمت آمیز مردم بگذارد و از تأمین حقوق قانونی آنها فرار کند. پدر شهید الجزیری اظهار داشت: بازداشت المرزوق عزم و اراده مخالفان را تضعیف نخواهد کرد، بلکه به قوت و قدرت آنها خواهد افزود و عزم آنها را برای پیمودن راه انقلاب مستحکم تر خواهد کرد.