وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد، احتمال می رود شورای امنیت سازمان ملل این هفته قطعنامه ای درباره امحا تسلیحات شیمیایی سوریه صادر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد، ممکن است شورای امنیت، به رغم اعتراض شدید روسیه، قطعنامه ای درخصوص انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه را طی هفته جاری صادر کند. فابیوس با تأکید بر اینکه «پاریس خواهان قطعنامع قوی و الزام آور است، «سه شرط» را مطرح کرد بویژه اینکه این قطعنامه «امکان اتخاذ تدابیری تحت فصل هفت سازمان ملل» را در صورت عدم احترام دمشق به تعهداتش درباره امحا تسلیحات شیمیایی اش، ملزم کند. وزیر خارجه فرانسه در نشست خبری افزود:« باید عاملان حمله شیمیایی در سوریه محاکمه شوند و شورای امنیت در هر زمانی درخصوص این پرونده که خطری برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود، تشکیل جلسه دهد.» وی در ادامه گفت:« معتقدم بر این اساس معقول می توانیم درخصوص قطعنامه ای در شورای امنیت به نتیجه برسیم.» فابیوس در پاسخ به سوالی درخصوص احتمال صدور قطعنامه ای طی هفته جاری در شورای امنیت سازمان ملل، گفت:« من معتقدم این هفته تصویب می شود.» وی به توافق روسیه – آمریکا که در 14 سپتامبر گذتشه در ژنو درخصوص خلع تسلیحات شیمیایی سوریه صورت گرفت، اشاره کرد و عنوان داشت، با توجه به اینکه این توافق به فصل هفت شورای امنیت اشاره می کند، درک این موضوع سخت خواهد بود «اگر روسیه با شروط اجرایی طرحی که خود آن را پیشنهاد داده، مخالفت کند.»/