وزیر مشاور دولت مصر در امور آثار باستانی اعلام کرد: بحران امنیتی، درآمد گردشگری مصر را به صفر نزدیک کرده است.
" محمد ابراهیم " در گفت وگو با خبرگزاری رویترز اظهار داشت: در حالی که درآمد وزارت آثار باستانی در بخش صنعت گردشگری در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به یک میلیارد و ۴۸۲ میلیون جنیه معادل ۲۰۰ میلیون دلار رسیده بود، در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ شاهد کاهش این درآمد به ۴۸۲ میلیون جنیه معادل ۷۰ میلیون دلار هستیم. وی با اشاره به روند نزولی درآمد مصر در بخش گردشگری، خاطر نشان کرد: در ماه اوت گذشته تنها ۳ میلیون جنیه(۴۳۵ هزار دلار) در بخش گردشگری عاید مصر شد. ابراهیم با بیان این که برای رونق صنعت گردشگری در مصر و جذب گردشگران تلاش خواهیم کرد، تاکید کرد: همه چیز به وضع امنیتی کشور بستگی دارد و این صنعت در نتیجه وضع ناگوار امنیتی، به این روز افتاده است. بدون شک، بحران سیاسی کنونی مصر، خسارت سنگینی به صنعت گردشگری این کشور وارد کرده است و با بی میلی گردشگران برای سفر به مصر، شرکت هواپیمایی مصر نیز همچنان متحمل خسارت می شود. تا قبل از انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱، صنعت گردشگری، یکی از منابع اصلی درآمد کشور مصر بود و این کشور در سال‌های اخیر سالانه بیش از ‌۱۰ میلیارد دلار از محل این صنعت درآمد داشته که این رقم حدود ‌۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی مصر بوده است.