دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی با تاکید بر نقش نیروهای مشترک در تامین امنیت ضاحیه بیروت گفت: از نیروهای مشترک می خواهیم به تمام مسئولیتهای خود عمل نمایند و از اهالی ضاحیه می‌خواهم با احترام کامل با نیروهای امنیتی برخورد کنند.
دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی  (شامگاه دوشنبه)  تاکید کرد: با ایجاد امنیت "درون گروهی" و  خارج از چارچوب سازمان امنیت، مخالفیم و این در قاموس ما جایی ندارد و بخشی از فرهنگ ما نیست. نصرالله ادامه داد: از زمان انفجار الرویس، مسئولیت خطیر و فعالیت شبانه روزی به منظور جلوگیری از ورود خودروهای بمب گذاری شده به منطقه را به عهده گرفتیم، اما برخی با تدابیر امنیتی حزب الله برای تضمین امنیت و ثبات مخالفت کردند. البته مشکلات ایجاد شده طبیعی است. وی افزود: استقرار نیروهای امنیتی دروغ بودن اتهام علیه حزب الله را ثابت کرد و تلاش اعضای حزب الله و اهالی منطقه در زمینه کنترل امنیت ستودنی است. به گفته نصرالله، کسانی که تدابیر حزب الله برای کنترل امنیت را محکوم کردند، از کشته شدن مردم خوشحال بودند. دبیرکل حزب الله تصریح کرد: دولت مسئول اصلی امنیت تمام مناطق است، لذا هر منطقه ای را که ارتش در آن حضور یابد، تخلیه خواهیم کرد. نصرالله درخصوص عوامل انفجار تروریستی لبنان گفت: توانستیم عامل پشت پرده انفجار الرویس را مشخص کنیم. عامل این انفجار یک جریان تکفیری است که از سوریه آمده و اتباع لبنانی و غیرلبنانی را شامل می شود. در واقع عوامل انفجار الرویس تکفیری هایی هستند که با مخالفان نظام دمشق همکاری دارند. دبیرکل حزب الله سپس خطاب به ارتش لبنان گفت: به ارتش می گویم که امروز مسئولیت کامل ضاحیه به عهده شماست و شما توانایی و لیاقت تامین امنیت در این منطقه را دارید. نصر الله سپس به موضوع سلاح شیمیایی سوریه پرداخت و با اشاره به شایعات موجود پیرامون امکان انتقال این سلاح ها به حزب الله، تاکید کرد: انتقال سلاح شیمیایی سوریه به حزب الله اتهامی مضحک است، چرا که حزب الله در مورد استفاده از سلاح شیمیایی به ممنوعیتهای دینی و شرعی پایبند است. اتهام انتقال سلاح شیمیایی به حزب الله، دارای پیامدهای خطرناکی بوده و لبنان را در معرض خطر قرار می دهد. بنابراین اتهام به حزب الله درباره برخورداری از سلاح شیمیایی را قاطعانه تکذیب می کنم و این خبر بی اساس است. وی همچنین درخصوص شبکه ارتباطی بی سیم حزب الله گفت: شبکه تماس بی سیم حزب الله برای شنود مکالمه های دیگران کاربرد ندارد. نصرالله در بخش دیگری از سخنان خود، حمله به سوریه را دارای پیامدهای خطرناک برای منطقه و جهان دانست و گفت: اولین طرف خارجی که از این حمله تاثیر بپذیرد، لبنان است. ما با بررسی موضوع مداخله در سوریه در میز مذاکره موافقیم و دعوت گروه مقابل از رییس جمهور آمریکا برای حمله به سوریه بزرگترین مداخله در امور داخلی این کشور است. وی ادامه داد: خطر گروههای تکفیری در سوریه مردم لبنان، ملتها و کشورها را تهدید می کند. برخی دوستان منطقه ای ترکیه دو سال قبل به آنکارا درباره خطر گروههای مسلح در سوریه هشدار دادند. نصرالله سپس با اشاره به کارشکنی برخی گروه ها در تشکیل دولت لبنان، تاکید کرد: با شرکت هیچ جریانی در دولت مخالفت نمی کنیم و خواستار شرکت تمام احزاب در آن هستیم، اما طرف مقابل به طور علنی با شرکت حزب الله در دولت جدید مخالفت می کند. با این حال برخی می کوشند حزب الله را مسئول تشکیل نشدن دولت معرفی کنند (!) دبیرکل حزب الله بر تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه گروه ها تاکید کرد و افزود: مصلحت لبنان در این است که جریان مقابل، سهل انگاری را رها کند و برای تشکیل دولت در سطح و اندازه واقعی اش تلاش شود. وی تاکید کرد: "وتو"ی مشارکت حزب الله در دولت لبنان از سوی گروه 14 مارس، نقشۀ عربستان بود.