دادگاه امنیت ملی اردن، پنج شهروند را به جرم تلاش برای نفوذ به سوریه با هدف پیوستن به " جبهه النصره " به پنج سال زندان محکوم کرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع قضایی که نامش را فاش نکرد، اعلام کرد: محکومان اردنی، از اعضای جریان سلفی هستند که در فوریه سال ۲۰۱۲ دستگیر شده بودند. وی افزود: این افراد، به اتهام در اختیار داشتن تفنگ کلاشینکوف بدون مجوز به قصد استفاده غیرقانونی محاکمه شدند. یکی دیگر از اتهامات این افراد، ارتکاب اعمالی فاقد مجوز دولت اردن است که می تواند زمینه ساز تیرگی روابط با کشوری همسایه و واکنش انتقامجویانه آن کشور شود. دادگاه امنیت ملی اردن، دوشنبه و چهارشنبه گذشته نیز به ترتیب یک و شش اردنی را که همراه با جبهه النصره در سوریه می جنگیدند، پس از بازگشت به کشور بازداشت، و به دو سال و نیم زندان محکوم کرد. یکی از رهبران جریان سلفی اردن، فاش کرد که صدها تن از هواداران این جریان، در کنار جبهه النصره، ضد دولت سوریه می جنگند.