وزیر جنگ رژیم اسرائیل نظام جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی بی ثباتی در منطقه خاورمیانه معرفی؛ و از " تلاش ایران برای گسترش تشیع " انتقاد کرد.
همزمان با نمایش موشک های بالستیک ایران که ُبرد آن تا سرزمین های اشغالی می رسد، موشه یعلون وزیر جنگ رژیم اسرائیل در اظهاراتی، نظام جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی بی ثباتی در منطقه خاورمیانه معرفی کرد. رادیو رژیم صهیونیستی با نقل این خبر، افزود: یعلون در توجیه اتهام خود به نظام جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد که ایران در درگیری های منطقه از جنبه های نظامی، پشتیبانی و مالی دست دارد. بر اساس این گزارش، یعلون ادامه داد: خطر نظام ایران از آن جهت است که این کشور برای " گسترش مذهب تشیع " در همه مناطق تلاش می کند. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که جمهوری اسلامی ایران در نمایش نظامی روز یکشنبه به مناسبت سالروز آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، موشک های بالستیک دوربردی را به نمایش گذاشت که بُرد آن به سرزمین های اشغالی می رسد.