اتحادیه سراسری کار تونس از هوادارانش خواست روز دوشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ به منظور فشار به دولت تونس و وادارساختن آن به استعفا، در تظاهرات اعتراض آمیز شرکت کنند.
این اتحادیه که بزرگترین سندیکا در تونس است، در بیانیۀ فراخوان به راهپیمایی، آورده است: در صورتی که دولت به خواسته های معترضان عمل نکند، به عصیان مدنی روی خواهیم آورد. الباجی قائد السبسی رییس حرکت ندای تونس (مخالف) نیز تعدیل طرح گفت وگوی ملی را خواستار شده تا طرحی ارائه شود که در آن، درخواست استعفای منصف المرزوقی رییس جمهور و اعضای کابینه مطرح شود. وی حضور رییس جمهور در راس قوه مجریه را که در این طرح مطرح شده، تضعیف کنندۀ استقلال دولت آتی دانست. اتحادیه کار تونس روز شنبه اعلام کرد که تصمیم دارد ائتلاف حاکم را تحت فشار قرار دهد تا اجرای طرحی مشتمل بر تشکیل دولت شایسته سالار انتقالی ممکن شود.