جمعیت وفاق، بزرگ ترین حزب معارض در بحرین اعلام کرد که ساختمان اصلی این جمعیت در منطقه بلاد قدیم صبح دیروز(یکشنبه) توسط افرادی با لباس نظامی هدف حمله بمب های آتش زا قرار گرفته است.
جمعیت وفاق در بیانیه ای خاطرنشان کرد حمله با بمب های آتش زا آثار و خسارات محدودی داشته، اما جملات و عبارات تحریک آمیزی درحمایت از رژیم آل خلیفه روی دیوار ساختمان نوشته شده است. این اقدام چند روز قبل نیز از سوی افراد ناشناس تکرار شده بود. " عبدالجلیل خلیل " عضو ارشد وفاق در گفتگو با روزنامه السفیر گفت: حمله به ساختمان جمعیت وفاق اقدامی خطرناک است و هم زمانی آن با اقدامات تحریک آمیز برنامه ریزی شده در رسانه ها از سوی چهره های رسمی و نیمه رسمی بحرین، باعثتحریک برای دست زدن به اقدامات تروریستی و تهدید مستمر وفاق و رهبران این گروه خواهد شد. وی افزود: جمعیت وفاق فقط می کوشد در مواضع ملی خود ثابت قدم باشد، و آرمانش تلاش واقعی و جدی برای ایجاد تغییرات ریشه ای و حقیقی است. خلیل خاطرنشان کرد: دوربین های موجود در ساختمان جمعیت وفاق نشان می دهد که مهاجمان لباس نظامی به تن داشتند. تعدی به ساختمان جمعیت وفاق چند روز بعد از بازداشت خلیل المرزوق معاون سیاسی دبیرکل وفاق به اتهام تحریک به تروریسم صورت می گیرد.