ـ ارتش سوریه با آغاز عملیات علیه گروه های مسلح و تروریستی در چند محور، نظارت و کنترل مناطق هم مرز با لبنان را افزایش داده است. ارتش سوریه گذرگاه مرزی "جدیده یابوس" در مرز سوریه و لبنان را با وجود حملات متعدد گروه های مسلح همچنان تحت کنترل دارد، و  رفت و آمد در این گذرگاه تحت نظارت نیروهای ارتش صورت می گیرد. ارتش سوریه توانسته است این گذرگاه را از حملات عناصر مسلح مستقر در کوه های الزبدانی و روستاهای "کفیر یابوس" و "یابوس" ایمن نگه دارد، و حملات مکرر گروه های مسلح برای گرفتن این گذرگاه به شکست انجامیده است. یکی از فرماندهان عملیاتی ارتش سوریه به خبرنگار العالم گفت: این گذرگاه، بسیار مهم و راهبردی است، و راه ارتباطی دمشق و بیروت به شمار می آید. مقاومت لبنان همواره از مواضع سوریه در قبال گروه های تروریستی حمایت کرده است. این فرمانده سوری ادامه داد: گذرگاه مرزی سوریه و لبنان، همواره هدفی راهبردی برای گروههای تروریستی به شمار می آید؛ اما آنها هر بار در حملات خود ناکام ماندند ونتوانستند از این گذرگاه عبور کنند. عملیات ارتش هم اکنون به سمت نوار مرزی که شاهد نفوذ گروه های مسلح از روستاهای البقاع غربی در لبنان است، امتداد یافته تا مرزها تحت کنترل کامل ارتش در آید و محل نفوذ عناصر مسلح از لنبان به سوریه مسدود شود. یکی از افسران ارتش سوریه  گفت: ما اینک در مرزهای سوریه و لبنان و پشت خاکریز مرزی مستقر هستیم، تا از نفوذ افراد مسلح و گروه های تروریستی به کشور جلوگیری کنیم. یکی دیگر از افسران سوری نیز اظهار داشت: در جایی که ما مستقر هستیم سمت راست ما منطقه المصنع، عنجه، الصویره، و "وقفه موقف العرب" و "عیتا الفخار" قرار دارد و در سمت دیگر مرزهای لبنان قرار دارد که یکی از راه های ورود سلاح و عناصر مسلح به داخل سوریه است. وی گفت: ارتش سوریه توانست بخش بزرگی از منطقه مرزی را تحت کنترل خود درآورد و آن بخش از مرز که تحت کنترل ما قرار ندارد نیز بخشهای ناهموار بوده و داری موانع طبیعی است که مانع نفوذ عناصر مسلح می شود. ارتش سوریه با راهبردی که اتخاذ کرده ورودی های کشور را تحت کنترل درآورده و مانع نفوذ عناصر مسلح شده است.