یکی از رهبران جنبش جنوب یمن گفت: مقامات سعودی پس از اعلام اکتشفافات نفتی جدید در استان الجوف در مناطق مرزی یمن و عربستان، کارگران یمنی را از کشور خود اخراج کردند.
" عبدالله الناخبی " در کنفرانس گفت وگوی ملی در صنعا تصریح کرد: پس از کشف میدان نفتی جدید در الجوف که بر اساس گزارش منابع خارجی میزان نفت آن به اندازه ای است که از آن به انبارعربستان یاد می شود، مقامات سعودی نسبت به یمنی های مقیم این کشور بیش از پیش حساس شده اند. سایت " وطن " به نقل از خبرگزاری " یو پی ای " گزارش داد: این سیاستمدار یمنی در جنوب این کشور تأکید دارد که عربستان با حفاری افقی زمین، نفت یمن را سرقت می برد. الناخبی افزود: عربستان از ثروتمندترین کشورها است وآب مورد نیاز خود را از الجوف خریداری می کند، اما با حفاری افقی به مخازن نفت الجوف نفوذ کرده است. وی اظهار داشت: مقامات سعودی از کودکانی که در این منطقه تفریح می کنند انتقاد کرده اما خود را به خاطر سرقت نفت، سرزنش نمی کنند. این مسئول جنبش جنوب یمن که از نزدیکان ژنرال " علی محسن الاحمر " و از افراد نزدیک به اخوان المسلمین است، تأکید کرد: به سفیر عربستان در صنعا اطلاع دادیم افرادی که ازعربستان اخراج شده اند پس از عزیمت به جنوب یمن و استان صعده بار دیگربه عربستان بازخواهند گشت. وی خاطرنشان کرد: مقامات سعودی با چنین تصمیم گیریهایی، امنیت و ثبات خود را مختل می کنند. گفتنی است روابط یمن و عربستان سعودی پس از حمله تبلیغاتی حزب اصلاح اخوان المسلمین علیه رهبران عربستان به جهت حمایت از مصر، به تیرگی گرایید. الناخبی افزود: کسانی که از عربستان اخراج شدند همانهایی هستند که عربستان را بر شانه های خود ساختند وباید به روش بهتری با آنان برخورد می شد. باید مخالفان را براساس قوانین مجازات کرد نه با این روش که آنان نیز تحریک شوند. عربستان به بهانه ساماندهی اقامت کارگران خارجی، دهها هزار کارگر یمنی را از ماه مه گذشته اخراج کرده است.