گروه موسوم به " جندالله " وابسته به طالبان پاکستان مسئولیت حمله تروریستی دیروز به مسیحیان در شهر پیشاور را برعهده گرفت.
سخنگوی گروه جندالله اعلام کرد که دو انفجار در کلیسای پروتستانها در شهر پیشاور برای انتقام حمله هواپیماهای جاسوسی آمریکا و کشتار غیرنظامیان در مناطق مرزی پاکستان صورت گرفته است.!! در انفجار تروریستی مهیب مقابل کلیسای قدیمی شهر پیشاور، دستکم ۷۸ نفر کشته شدند که نیمی از آنها زن و کودک هستند. بیش از ۱۲۰ نفر نیز زخمی شدند. دو تروریست دیروز در حالی که شماری از شهروندان مسیحی در پیشاور پاکستان، پس از اتمام مراسم دعای هفتگی از کلیسا خارج می شدند، با منفجر کردن کمربندهای انفجاری، آن ها را هدف قرار دادند. انفجارهای روز یکشنبه، خونبارترین حملات علیه اقلیت مسیحی پاکستان بوده است. اقلیت های مذهبی شهر پیشاور و به ویژه شیعیان، از سال ۲۰۰۷ تا کنون، از جمله هدف های اصلی حملات خونبار طالبان پاکستان بوده اند.