رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد، این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی میزان مصرف انرژی های فسیلی را ۳۰ درصد کاهش دهد. به گزارش  خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز گذشته تصریح کرد، کاهش 30 درصدی مصرف انرژی های فسیلی تا سال 2030 میلادی بخشی از راهبرد و استراتژی پاریس برای به نصف رساندن مصرف انرژی در این کشور تا سال 2050 خواهد بود. وی در یک کنفرانس محیط زیست در شهر پاریس گفت، من پیشنهادی مبنی بر کاهش 30 درصدی مصرف انرژی های فسیلی را ارائه داده ام. ما می توانیم تا سال 2030 میلادی بیش از 20 تا 50 میلیارد یورو در بودجه انرژی خود صرفه جویی کنیم. وی افزود، کاهش وابستگی فرانسه به انرژی های فسیلی بخش مهمی از طرح دولت پاریس برای کاهش 50 درصدی مصرف انرژی تا سال 2050 خواهد بود. اولاند تدابیر ویژه ای را برای مصرف بهینه انرژی از سوی مردم فرانسه پیشنهاد کرده است. این طرح قرار است در شش ماه نخست 2014 میلادی به پارلمان فرانسه ارائه شود./