ارتش سوریه در ادامه عملیات خود علیه گروه های مسلح در مناطق مختلف این کشور تعدادی از تروریست ها را به هلاکت رساند. به گزارش خبرگزاری سوریه(سانا)، منابع نظامی سوری اعلام کردند: ارتش سوریه طی عملیاتی در ادلب و مناطق مختلف آن علاوه بر انهدام سلاح های سنگین و دیگر ادوات نظامی تروریست ها تعدادی از آنها را نیز به هلاکت رساندند. سانا گزار داد: ارتش سوریه در منطقه عتمان در حومه درعا طی عملیاتی تعدادی از تروریست ها از جمله خلدون جمال المصری، رستم زیدان المصری و عماد سالم العوید را به هلاکت رساند. یک منبع امنیتی از عملیات ارتش سوریه در منطقه الشیخ سعد و روستای عدوان و هلاکت تعدادی از تروریست ها شامال یاسر محمود ابوطیبه با تابعیت اردنی، عبدالعزیز القحطانی و مشهور الفرقان الدوسری،احمد نواف سویدانی، محمد عوض، محسن الصعیدی، یوسف محمد الشرع و عبدالسلام امین الفرقان با تابعیت سعودی را به هلاکت رساند. در المزیریب،الیادوده، الجیزه، الطیبه و الحراک ارتش سوریه طی عملیاتی تعدادی از تروریست ها شامل خالد محمد النابلسی، یوسف النابلسی، مصطفی الزعبی، عبدالله الغانم و محمد علی الخطیب را هلاکت رساند. در مناطق عتمان، النعیمه، انخل و برخی مناطق دیگر درعا ارتش سوریه طی عملیاتی تعدادی از تروریست ها شامل قاسم محمد العبود، عبدالسلام حسن الرواشده، باسم مومن طراد، عبدالحمید زنیقه، یحیی یوسف الدوس و فرید داوود را به هلاکت رساند. در منطقه صلاح الدین در حومه حلب ارتش سوریه طی عملیاتی بیست تروریسم را به هلاکت رساند و تعدادی دیگر را زخمی کرد. در روستای حمیمه در حومه شرقی حلب ارتش سوریه در عملیاتی تعدادی از تروریست ها را کشتند و برخی دیگر را زخمی کردند که در میان زخمی شدگان یکی از سرکرده های خطرناک آنها به نام عبدالدایم العبود به چشم می خورد. منابع نظامی سوری از برقراری ثبات در روستا های السلطانیه، سلام غربی، سلام شرقی در حومه حمص و هلاکت تعدادی از تروریست ها در تلبیسه در حومه حمص شامل محمد فرزات، احمد فرزات، علی خلف،جمال عبید،ناصر جمال النقیب و اسماعیل قرمان خبر دادند. در مناطق مختلف حومه دمشق ارتش سوریه طی عملیات هایی تعدادی از تروریست ها شامل سلیمان خطابف شادی عبدالرحمن، محمد غنوم، هانی الجیرودی، عبدالسلام الضاهر،خالد ابو السل، علی السروجی، بلال حقوق، احمد مهجه و طارق الدالاتی را به هلاکت رساند./