هزاران یمنی  با برپایی تظاهراتی در پایتخت این کشور و استان صعده ضمن مخالفت با تهدیدات نظامی آمریکا علیه سوریه، خواستار نظارت بین المللی بر زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی شدند. به گزارش  خبرگزاری سوریه(سانا)، ده ها هزار یمنی در صنعا و صعده با برگزاری تظاهرات گسترده با تهدیدهای آمریکا درباره اقدام نظامی علیه سوریه و نیز توطئه های آمریکا علیه ملت های عربی مخالف کردند و حمایت بی دریغ واشنگتن از رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. در صنعا تظاهراتی از میدان التغییر باعنوان سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی خطری که آمریکا حامی آن است آغاز شد و در خیابان های پایتخت یمن ادامه یافت. شرکت کنندگان در این تظاهرات توطئه و طرح های آمریا علیه ملت های عربی به ویژه سوریه را محکوم کردند و از همه کشورها،سازمان ها و آزادگان در جهان خواستند که علیه حمایت های گسترده آمریکا از رژیم غاصب اسرائیل و تجهیز این رژیم از سوی آمریکا به سلاح کشتار جمعی بایستند. شرکت کنندگان در این تظاهرات  موضع ملت یمن را در مخالفت با سیاست های خصمانه آمریکا و در محکومیت ادامه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی از نظر مالی، تسلیحاتی، فعالیت های مخاطره آمیز هسته ای، زرادخانه های ویرانگر و دیگر کمک های واشنگتن که برای مسلط کردن این رژیم بر ملت های عربی و اسلامی دانستند. شرکت کنندگان در تظاهرات صنعا تلاش های فتنه افکنانه صهیونیستی –آمریکایی علیه امت عربی و اسلامی به ویژه توطئه های مذهبی و طایفه ای آنها را مورد مخالفت قرار دادند و آن را یکی از ابزار ویرانگر علیه ملت ها و با هدف تضعیف و فروپاشی آنها دانستند. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین پلاکاردهایی در مخالفت با دخالت های آمریکا در امور داخلی دیگر کشورهای عربی حمل کردند. شرکت کنندگان در بیانه پایانی تظاهرات خود تاکید کردند: ادامه حمایت های آمریکا ازرژیم صهیونیستی و تقویت این رژیم اقدامی توطئه آمیز علیه همه امت عربی است.هدف از حمایت های آمریکا برتری دادن این رژیم بر کشورهای منطقه در همه زمینه ها به ویژه نظامی است و این برتری برای منطقه خطری بزرگ محسوب می شود و صلح جهانی را به مخاطره می اندازد به ویژه که زرادخانه هسته ای رژیم اسرائیل حجم قابل توجهی را تشکیل می دهد. در استان صعده یمن نیز ده ها هزار نفر از ساکنان این استان در همبستگی با ملت سوریه تظاهرات برگزار کردند و از جامعه جهانی خواستند که از سیاست های دوگانه دست بردارد و همه سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی را تحت نظارت بین المللی قرار دهد. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار وحدت کلمه در برابر توطئه های آمریکا و اسرائیل و افزایش هوشیاری امت عربی و اسلامی شدند./