کارشناس سازمان ملل در امور قاچاق تاکید کرد، باندهای تبهکار هر سال هزاران مرد، زن و کودک را به ایتالیا قاچاق می کنند که علت اصلی این مساله فقدان کنترل های مرزی کافی و ضعف تلاش های دولت ایتالیا برای کنترل این مشکل است. به گزارش  رویترز؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص قاچاق انسان تاکید کرد، تعداد افرادی که هر سال توسط باندهای تبهکار از مرزهای ایتالیا گذشته و برای فعالیت در مزارع کشاورزی و سوء استفاده جنسی وارد این کشور می شوند بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده است. وزارت کشور ایتالیا هنوز در خصوص گزارش سازمان ملل موضع گیری و اظهر نظر نکرده است. بر اساس آمارهای اتحادیه اروپا، ایتالیا در سال 2010 میلادی 2400 قربانی باندهای تبهکار قاچاق انسان را شناسایی کرده است که این رقم یک چهارم تعداد واقعی این افراد بوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل قصد دارد در گزارش سال آینده خود تعداد دقیق این قربانیان را اعلام کند. وی افزود، بسیاری از این قربانیان در ایتالیا مورد سوء استفاده قرار می گیرند ولی برخی از آنان از طریق مرزهای ایتالیا به سایر کشورهای اروپایی منتقل می شوند./