دیروز دو قطار اسپانیایی در یکی از شهرهای بارسلونا با یکدیگر برخورد کردند و در نتیجه این برخورد دست کم ۲۲ نفر دچار جراحات سطحی شدند. به گزارش  پایگاه خبری اسپانیایی زبان« ال پائیس»؛ مقامات اسپانیایی اعلام کردند که در نتیجه برخورد دو قطار در ایستگاه "سنت" در شهر بارسلونا 22 نفر دچار جراحات جدی شده‌اند. کارمندان این ایستگاه اعلام کرده‌اند که جراحات بسیار سطحی بوده اند و تنها 10 تن از این مسافران توسط نیروهای اوژانس معاینه شده‌اند. مطابق با گزارشات ارائه شده این دو قطار روبروی هم در حال حرکت بوده‌اند که با یکدیگر برخورد می کنند. به علتاین  برخورد، قطارهای دیگر با 25 دقیقه تاخیر حرکت کرده‌اند. مقامات بارسلونا پس از رخ دادن این حادثه دولت اسپانیا را به علت بی توجهی به بخش‌های مختلف کشور و عدم سرمایه‌گذاری برای امنیت و حفظ جان مردم این کشور را مورد انتقاد قرار دادند. مقامات این بخش از دولت خواسته‌اند تا خطوط جدیدی برای قطارهای این منطقه ساخته و به روز رسانی این بخش بپردازند. تا به این ساعت جزئیاتی در خصوص علت حادث شدن این اتفاق ارائه نشده است و مقامات بخش راه آهن بارسلونا در حال پیگیری این مسئله به سر می‌برند. چندی پیش نیز در اثر بی احتیاطی یکی از لوکوموتیورانان این کشور تعداد زیادی از شهروندان این کشور جان خود را از دست دادند./