کارمندان بخش و بهداشت و درمان کشور پرو بار دیگر در اعتراض به اقدامات دولت دست به اعتصاب زدند. به گزارش پایگاه خبری اسپانیایی زبان«ال کومرسیو»؛ کارمندان بخش بهداشت و درمان کشور  روز چهارشنبه بار دیگر در اعتراض به اقدامات دولت دست به اعتصاب زدند. فراخوان برگزاری این اعتصاب توسط اتحادیه کارمندان همین بخش داده شد. مقصود از برگزاری این تظاهرات تقاضا برای افزایش حقوق و همچنین اعتراض به تصمیم دولت برای ایجاد اصلاحات در این بخش و واگذاری آن به بخش خصوصی برشمرده شده است. رهبر این اتحادیه در خصوص دولت گفت: مقامات کشور ما در صدد برآمده‌اند تا ایجاد شکاف میان افراد متبحر و کارمندان ساده این بخش را به بخش خصوصی تحویل داده و از این طریق بخش بهداشت و درمان به صورت خصوصی درآید. همچنین اعلام شده است که علاوه بر کارمندان هزاران تن از شهروندان این کشور نیز به معترضان پیوسته و از دولت خواسته‌اند تا دست از ایجاد چنین اصلاحاتی برداشته و تنها به فکر افزایش کیفیت این بخش باشد. این نخستین باری نیست که  کارمندان این بخش دست به اعتصاب می‌زدنند؛ طی چند ماه گذشته این کارمندان با تقاضاهایی مشابه دست به تظاهرات زده‌اند./