مؤسسه اوباسانجو متعلق به رئیس‌جمهور سابق نیجریه تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه کمک‌های بشردوستانه در آفریقا با بانک توسعه اسلامی به امضا رساند. به گزارش سایت عربی بانک توسعه اسلامی مؤسسه اوباسانجو تفاهم نامه‌ای برای توسعه کمک‌های بشر دوستانه در آفریقا به امضاء رساند. «احمد محمد علی» رئیس بانک توسعه اسلامی و «اوباسانجو» رئیس جمهور سابق نیجریه که مدیر کنونی مؤسسه اوباسانجو است، تفاهم نامه‌ای جهت کمک‌های بشردوستانه برای آفریقا در لندن به امضا رساندند. تفاهم نامه یاد شده میان بانک توسعه اسلامی و موسسه اوباسانجو جهت شناخت و پیش‌برد در زمینه‌هایی همچون کشاورزی، کارآموزی جوانان، آموزش دختران و دیگر موضوع‌ها است که هر دو طرف بر لزوم و توجه به آن تاکید داشته‌اند. اوباسانجو با امضای این قرارداد تاکید کرد: تفاهم نامه یاد شده می‌تواند آغازگر مشارکت طولانی مدتی میان بانک توسعه اسلامی که از برزگترین سازمان‌های بزرگ مالی است با این موسسه باشد واین جای تقدیر دارد. همچنین رئیس بانک توسعه اسلامی مراتب تشکرش را از همکاری موسسه اوباسانجو در این زمینه به جا آورد و  مساعدت و همکاری در جهت رشد و پیشرفت آفریقا را از اولویت‌های این بانک دانست. بانک توسعه اسلامی موسسه مالی بین المللی است که مقر آن در شهر جده عربستان قرار دارد. این بانک در جهت رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی در میان 56 کشور عضوش تلاش می‌کند. موسسه خیریه اوباسانجو که مرکز آن در لندن است، در جهت رشد و ترقی در آفریقا فعال است که کارآموزی جوانان و آموزش دختران از جمله فعالیت‌های این موسسه به شمار می‌آید./