روسیه برای ارائه کمک های مالی و فنی به دولت اسلام آباد در زمینه تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان اعلام آمادگی کرد. به گزارش  روسیه برای ارائه کمک های مالی و فنی به دولت اسلام آباد در زمینه تکمیل خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان اعلام آمادگی کرد. بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی زبان دِ نیوز پاکستان، این پیشنهاد روز چهارشنبه توسط یوری سنتیورین، معاون وزیر انرژی روسیه در جریان گفت‌وگوها بین مقامات انرژی پاکستان و روسیه در اسلام آباد مطرح شده است. در این گزارش آمده است، یک شرکت سهامی متعلق به بخش خصوصی روسیه برای ارائه کمک های فنی و مالی در این پروژه ابراز تمایل کرده است. دو طرف مقرر کردند که پاکستان پیش نویس توافقنامه ای در این زمینه را آماده کند و آن را برای روسیه ارسال نماید. مقامات روسی این پیش نویس را بررسی خواهند کرد و در مورد ارائه کمک های فنی و مالی به پاکستان در این طرح بزرگ گازی تصمیم گیری خواهند کرد. مرحله نهایی احداث این خط لوله در روز 11 مارس سال جاری آغاز شد. ایران پیش از این ساخت 900 کیلومتر از این خط لوله را در خاک خود به اتمام رسانده است و در ساخت 700 کیلومتر از این خط لوله در خاک پاکستان به این کشور کمک می کند. خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان به اسلام آباد کمک خواهد کرد تا بر بحران کمبود انرژی اش غلبه کند./