ارشناسان نظامی با اشاره به تسلط ارتش سوریه بر منطقه شبعا در حومه دمشق به اهمیت این عملیات پرداخته اند و آن را زمینه ساز تحقق اهداف سپر دمشق دانسته اند. به گزارش شبکه المنار در گزارشی با اشاره به تسلط ارتش سوریه بر منطقه شعبا در حومه دمشق آورده است: در شرایطی که بحث سلاح شیمیایی سوریه و عقب نشینی آمریکا از تصمیم خود برای انجام اقدام نظامی علیه سوریه بحث داغ مربوط به سوریه است اما اخبار تحولات میدانی از حومه دمشق تاکیدی بر طرح غیر قابل برگشت ارتش سوریه برای تامین پایتخت و فرودگاه بود. المنار بیان کرد: ارتش سوریه در شرایطی که طرف های غربی و عربی به دنبال رجوع به شورای امنیت بودند و طرح روسیه درباره سلاح شیمیایی سوریه مطرح شده بود ارتش سوریه توانست کنترل منطقه شعبا را که یک منطقه استراتژیک است به دست آورد.این منطقه در استان حومه دمشق واقع شده است و تعداد جمعیت آن بیش از 15000 نفر است و مناطق دیر العصافیر، حوش السلطان، حتیته الترکمان، الملیح، زبدین و صهبا آن را احاطه کرده است. این  رسانه لبنانی گزارش داد: درست است که مساحت و تعداد ساکنان شبعا در مقایسه با دیگر مناطق از جمله حرستا، دوما و المعضمیه به اندازه آن نیست اما از اهمیت استراتژیکی برخوردار است و در حد فاصل غوطه شرقی و غربی واقع شده و بر فرودگاه بین المللی دمشق مشرف است. سلیم حربا کارشناس موضوعات استراتژیک درباره اهمیت کنترل ارتش سوریه بر این شهر می گوید: آرامش نسبی که غوطه شرقی در طی تهدیدات آمریکا علیه سوریه به دست آورده بود سبب شده بود که برخی از گروه های مسلح به شعبا به عنوان خط حائل میان دو غوطه شرقی و غربی و  نقطه تماس میان فرودگاه دمشق و پایتخت نفوذ کنند. کنترل بر این منطقه به گروه های مسلح این امکان را می داد که مراکز ارتش را در منطقه حرم حضرت زینب(ع) هدف قرار دهند، جاده بین المللی فرودگاه دمشق را تهدید و قطع کنند و به راحتی به دو غوطه نفوذ کنند. حربا می افزاید: این اهداف ذکر شده سبب شد که گروه های مسلح از مسیر بوستان ها،خندق ها،لوله های آب آشامیدنی و کانال های آبرسانی به شعبا نفوذ کنند. سلیم حربا گفت: اهمیت استراتژیک این منطقه سبب عملیات سریع و غافلگیر کننده ارتش سوریه در این منطقه برای تسلط کامل بر آن شد و این عملیات بیش از دو روز به طول نیانجامید و ارتش سوریه امنیت جاده بین المللی فرودگاه دمشق را به طوری صد در صد تامین کرد. الیاس فرحات سرتیپ بازنشسته ارتش لبنان درباره شبعا می گوید: تسلط ارتش سوریه بر شبعا اقدام مهمی در راستای برقراری امنیت به این منطقه بود به ویژه که ارتش طی ماه های قبل بر مناطق حران العوامید، العتیبه و عدرا مسلط شده بود و این بخشی است که غوطه شرقی را با بادیه الشام متصل می سازد. وی افزود: ارتش سوریه با این عملیات خطوط ارتباطی گروه های مسلح را در غوطه شرقی قطع کرد و روحیه آنها را درهم شکست.ارتش سوریه دیر السلمان را به مثابه دژی مانند القصیر در حومه حمص بود و نیز شبعا را در کمتر از 48 ساعت به تصرف کامل خود درآورد و این در حالی بود که گروه های مسلح مهمات و امکانات فراوانی در این مناطق جمع کرده بودند. به اعتقاد این نظامی بازنشسته مهمترین نتایجی که نبرد شبعا  به ارمغان آورد عبارتند از ؛ نخست قطع ارتباط گروه های مسلح موجود در دو غوطه،قطع امداد رسانی گروه های مسلح در مناطق حجیره، الذیابیه و حرم حضرت زینب(ع)،برقراری امنیت فرودگاه بین المللی دمشق تا عمق کیلومترها،فراهم آمدن امکان عملیات ارتش علیه گروه های مسلح در غوطه شرقی و وارد آمدن خسارات فراوان به تروریست ها به طوری که بیش از ده ها نفر از آنها کشته و تعداد زیادی نیز دستگیر شدند. المنار در پایان گزارش داد: پایان عملیات شبعا به ارتش سوریه این امکان را می دهد که به مراکز گروه های مسلح در غوطه شرقی هجوم آورد و همانند گاز انبر به غوطه غربی از منطقه برزه، القابون، جوبر و از طریق پیشروی در محور شبعا-عدرا به مراکز تجمع گروه های مسلح در غوطه شرقی نفوذ خواهد کرد و این مقدمه برای تحقق اهداف عملیات سپر دمشق است./