وزیر دفاع روسیه گفت که کشورش تصمیمی برای نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه در خاک خود نگرفته است.
" سرگئی شایگو " خاطرنشان کرد: روسیه کارخانجاتی دارد که توان امحای تسلیحات شیمیایی را دارند. وی در باره این که آیا روسیه قصد دارد تسلیحات شیمیایی سوریه را در خاک خود نابود کند، گفت: خیر. باید در این خصوص تصیم‌گیری شود. شایگو تأکید کرد: روسیه برای مشارکت در انتقال و نابود کردن سلاح شیمیایی سوریه آماده است؛ و ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد کرده که مخازن شیمیایی در سوریه تحت نظارت بین المللی باشد. شایگو اظهار داشت: اگر محل نگهداری و نظارت بر این مخازن یا محل نقل و نابود کردن آنها مشخص شود، طبیعتا روسیه برای مشارکت در آن آماده است. وزیر دفاع روسیه اعزام نیروهای ویژه کشورش به سوریه را بعید دانست و گفت: احتمالا کارشناسانی به سوریه برای برعهده گرفتن مقدمات نظارت بین المللی بر سلاح شیمیایی اعزام شوند. وی افزود: روسیه مؤسسات ویژه ای دارد که می تواند با آنها مسئولیت نابود کردن سلاح شیمیایی سوریه را برعهده بگیرد، و واژه های " توانستن " و " آماده بودن " با یکدیگر تفاوت دارند. روسیه این مسأله را فقط در چارچوب ائتلاف بین المللی بررسی می کند.