از هلاکت شماری از افراد مسلح از جمله یک تبعه اردن و یک تبعه عربستان سعودی در عملیات ارتش سوریه در حومه " لاذقیه " خبر داد.
، شماری از افراد مسلح در عملیات نیروهای ارتش سوریه به گروههای مسلح در روستای "البیضا" در حومه "لاذقیه" به هلاکت رسیدند که یک نفر آنها سعودی و یکی دیگر اردنی است. بر اساس این گزارش، در روستاهای عطیره و الکنیسه در حومه لاذقیه نیز شماری از افراد مسلح به هلاکت رسیدند. یک انبار موشک نیز در این منطقه منهدم شد.