نیروهای سوریه به موفقیتهایی در حومه دمشق دست یافتند تا جایی که توانستند بعد از درگیریهای شدید، کنترل منطقه جدیده الفضل را در اختیار بگیرند. در این درگیریها دهها نفر کشته شدند.
به نقل از  روسیا الیوم، نیروهای ارتش سوریه به موفقیتهایی در حومه دمشق دست یافتند تا جایی که توانستند بعد از درگیریهای شدید ، کنترل منطقه جدیده الفضل را در اختیار بگیرند. در این درگیریها دهها نفر کشته شدند. این شبکه در گزارشی گفت ؛ منطقه جدیده الفضل در غرب دمشق در پنج روز گذشته صحنه عملیات ارتش سوریه بوده است. ارتش سوریه عملیات گسترده ای از محورهای مختلف در این منطقه اجرا کرد و نیروهای ارتش سوریه توانستند وارد این منطقه شوند. سخنان متفاوتی درباره جزئیات حوادثی که در این منطقه رخ داده است ، مطرح می شود. فعالان مخالف از کشتاری سخن می گویند که در داخل این منطقه رخ داده است. این در حالی است که منابع رسمی تاکید می کنند ارتش سوریه با هدف حمله به افراد مسلح و شبه نظامیان مخالف مسلح وارد این منطقه شده است و ارتش سوریه توانسته است دهها نفر از آنها را به هلاکت برساند. از سوی دیگر دیده بان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دهها نفر از افراد مسلح مخالف در این منطقه خبر داد.