پائولو بنرو رییس کمیته تحقیق مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: گروههای تندروی مخالف نظام در سوریه از جمله جنگجویان خارجی که خود را " جهادی " می نامند، جنایات خود - به ویژه قتل و کشتار در شمال این کشور - را افزایش داده اند.
وی هنگام قرائت گزارش خود برای اعضای شورا در ژنو افزود: برخی گروههای مسلح تندروی ضد نظام سوریه، به طور کامل از جنگجویان خارجی و مهاجرین تشکیل شده اند. محققان کمیته پیشتر گفته بودند، جنگجویان خارجی از بیش از 10 کشور از جمله افغانستان و چچن و نیروهای جبهه النصره که با القاعده مرتبط است، از مخالفان سوری پشتیبانی می کنند. این در حالی است که بر اساس شواهد میدانی، تروریست هایی از بیش از 27 کشور در سوریه بر ضد دولت و ملت این کشور می جنگند. فتت مونتاربورن یکی از این محققان گفت: افراط گرایان می خواهند اهداف خود را به هر شکل ممکن تحمیل کنند که این امر قطعا دموکراتیک نیست، این از نظر ما مایه اصلی نگرانی است.