معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت، سوریه اکنون با محور شیطان بزرگ و دست پرورده آن یعنی رژیم صهیونیستی مواجه است.
"شیخ نعیم قاسم" در همایش عربی – بین المللی مقابله با تجاوز آمریکا به سوریه گفت : آنچه اکنون در سوریه روی می دهد ، مقابله میان محور مقاومت و محور آمریکا و رژیم "اسرائیل" است. شیخ نعیم قاسم مطالبات مردم سوریه برای اصلاح و تغییر را مشروع دانست و خواستار راه حل سیاسی داخلی در سوریه شد و تأکید کرد: هرگونه دخالت خارجی برای حل بحران سوریه و اقدام نظامی علیه این کشور مردود است. وی خاطرنشان کرد:  "ما از کشور عربی سوریه درمقابله با طرح اسرائیل حمایت می کنیم." شیخ نعیم قاسم گفت: سوریه سربلند خواهد ماند و ما درهر شرایطی درکنار این کشور خواهیم بود و از آن حمایت خواهیم کرد. معاون دبیر کل حزب الله لبنان همچنین خاطرنشان کرد، ارتش و مردم و مقاومت لبنان ، جان خود را درراه دفاع از وطن گذاشته و برای چنین فداکاری هایی نیاز به اجازه گرفتن از هیچ کسی ندارند