دیکتاتور مخلوع مصر در یک فایل صوتی، با اشاره به حمایتهای عربستان و امارات، " عبدالفتاح السیسی " وزیر دفاع را فردی زیرک توصیف کرده و تأکید می کند که رئیس جمهور آینده مصر باید یک نظامی قدرتمند باشد.
سایت اینترنتی " الیوم السابع " اخیرا فایل صوتی جدیدی را از " حسنی مبارک " دیکتاتور مخلوع مصر منتشر کرده است. مبارک در این اظهارات که ظاهرا بدون اطلاع وی قبل از واقعه ۳۰ ژوئن و برکناری مرسی ضبط شده، ادعا میکند انقلاب ۲۵ ژانویه از سال ۲۰۰۵ شروع شده و علی رغم این که او به امریکا اعلام کرده بود قصد دارد در سال ۲۰۱۱ حکومت را ترک کند، امریکا اصرارداشت وی در سال ۲۰۱۰ برکنار شود. مبارک در این اظهارات که ظاهرا برای تیم پزشکی خود عنوان می کند؛ می گوید که اوضاع منطقه سینا بعد از اینکه مرسی " تروریستها " را از زندان آزاد کرد، به هم ریخت. وی خاطرنشان می کند " حبیب العادلی " وزیر کشور سابق اگر فقط سه روز از زندان آزاد شود، قادر است با بازداشت دوهزار نفر امنیت را به کشور بازگرداند.!! مهم ترین موضوعاتی که مبارک در این اظهارات به آن اشاره کرده، از این قرار است: - عربستان به طنطاوی ۶ میلیارد دلار داد تا من از زندان آزاد شوم و می خواستند این مساله را اعلام کنند.. و اماراتی ها از من بسیار حمایت می کنند. - روابط مصر و امارات به خاطر احمقی که نامش عصام العریان است تیره شد نه به خاطر من.. - شیخ زاید هرگز خواسته های ما را به تاخیر نینداخت … وقتی می گفتیم کشتی غرق شده به جایش یک کشتی دیگر می خرید.. فرزندانش هم مرا خیلی دوست دارند. - من شبکه الجزیره را نگاه نمی کنم … بگذار طرفداران اخوان به زندان بروند ودیگر هیچ چیز نبینند - به غیر از مرسی کسی نیست که برای جهاد به سوریه برود و بمیرد … اگر او نباشد دیگر کسی نخواهد بود که در استادیوم بایستد و دعوت به جهاد کند. - صدام برای جبران خسارت هواپیمای آموزشی مصر که در روز حمله به کویت به اشتباه مورد حمله قرار گرفت ۲۵ میلیون دلار به من غرامت داد. - عمر سلیمان علنی سفر می کرد و من را مطلع می کرد - عمر سلیمان کشته نشده و به سوریه هم نرفته است.. او وقتی فهمید اخوانی ها به دلیل اطلاعاتی که در اختیار دارد او را خواهند کشت همراه احمد شفیق به امارات رفت. - کسی که پشت سر عمر سلیمان ایستاد هیچ چیز نمی داند.. سازمان اطلاعات پر از دستگاههای مختلف است اما هیچ کس اطلاعاتش را به دیگری منتقل نمی کند.. آن مرد فقط مسئول دفتر سلیمان بود و پشت سر او ایستاد تا فقط در عکس نمایان باشد. گفتنی است که این فایل صوتی مبارک، هنوز به صورت رسمی تأیید و یا تکذیب نشده است.