روزنامه انگلیسی " دیلی تلگراف " نوشت تقریبا " نیمی از نیروهای مخالف سوری را عناصر جهادی و اسلامگرایان تندرو تشکیل می دهند.
" دیلی تلگراف " امروز(دوشنبه) با انتشار بخش هایی از نتایج تحقیقاتی که مرکز انگلیسی دفاعی " آی. اچ. اس. جینز " آنرا انجام داده، نوشت: حدود ده هزار نفر از عناصر " جهادی " در سوریه، در قالب گروه های مرتبط با شبکه القاعده فعالیت می کنند. همچنین براساس این گزارش، ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر از عناصر مخالف در سوریه را اسلامگرایان تندرو تشکیل می دهند. بر اساس نتایج تحقیقات مرکز دفاعی " آی. اچ. اس. جینز "، عناصر افراطی تقریبا نیمی از تعداد نیروهای مخالف در سوریه را تشکیل می دهند. این تحقیقات که نتایج کامل آن در هفته جاری منتشر می شود، نشان داده است که تعداد عناصر مسلحی که ضد نظام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می جنگند، حدود صد هزار نفر است که در قالب حدود هزار گروه مسلح فعالیت می کنند. دیلی تلگراف به نقل از " چارز لستر " که براین تحقیق نظارت داشت، نوشت: مخالفان مسلح تحت سلطه گروه هایی هستند که به نوعی نگرشی افراطی دارند و این ایده که گروه های لائیک مخالفان را رهبری می کنند، اثبات نشده است. این روزنامه همچنین نوشت که تحقیق یاد شده با استناد به مصاحبه هایی با عناصر مسلح وابسته به مخالفان و نیز با تکیه به آمارهای سازمان های اطلاعاتی تهیه شده است.