سندی که اخیرا از دستگاه اطلاعات مرکزی آمریکا درز کرده، بیانگر آن است که عناصر مسلح وابسته به القاعده در سوریه گاز سارین در اختیار دارند.
این سند بیانگر آن است که این عناصر مسلح به هدف انجام حملات شیمیایی، گاز سارین تهیه کرده اند. " النشره " لبنان به نقل از سایت آمریکایی wnd نوشت: بر اساس این سند، چندین کپسول گاز سارین از عناصر جبهه النصره در جنوب ترکیه، و نزدیک مناطق مرزی سوریه مصادره شده است. این سند همچنین القاعده در عراق را به تولید گاز سارین و ارسال آن برای گروه های مسلح در سوریه متهم کرده است.