یک روزنامه انگلیسی تأکید کرد، شمار جنگجویان در سوریه به حدود صد هزار نفر رسیده است.
روزنامه " تلگراف " امروز(دوشنبه) در گزارشی نوشت: پس از دو سال و نیم از آغاز جنگ در سوریه، اکنون حدود صد هزار جنگجو در سوریه هستند که خود آنها نیز به حدود هزار گروه تقسیم شده اند. این روزنامه به نقل از گزارشی که اخیرا درباره سوریه انجام شده خاطرنشان کرد، در سوریه ۱۰ هزار " جهادی " حضور دارند که شماری از آنها از خارج آمده و برخی از آنان نیز وابسته به القاعده هستند. حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار جنجگو نیز وابسته به گروه های افراطی اسلامگرا هستند که هدفشان فقط جنگیدن در سوریه است و کاری به مسائل خارجی دیگر ندارند.