اعتراضات مردم بحرین به کشته شدن یک فعال جوان مخالف به دست نیروهای آل خلیفه، ادامه دارد.
شرکت کنندگان دراین تظاهرات که یکشنبه (۲۴ شهریور) در روستای « الدیه» واقع در غرب منامه پایتخت بحرین برگزار شد، علیه آل خلیفه شعار سر دادند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت معترض به شلیک گاز اشک آور متوسل شد. محمد عبدالجلیل یوسفی، فعال ۲۰ ساله بحرینی ۱۱ سپتامبر به دست نیروهای پلیس رژیم آل خلیفه کشته شد. به گفته فعالان، این فعال جوان بحرینی با خودروی متعلق به نیروهای امنیتی زیر گرفته شد. قیام مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه در نیمه فوریه ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد. بحرینی‌ها در ابتدا با برگزاری اعتراضاتی خواستار اصلاحات سیاسی و تغییر قانون اساسی بودند؛ خواسته ای که پس از مدتی و با سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی از سوی خاندان سلطنتی آل خلیفه، به درخواست برای برکناری رژیم حاکم از قدرت تبدیل شده است. این درحالی بود که رژیم منامه بلافاصله اعتراضات مسالمت آمیز را در این کشور سرکوب کرد و برای کمک به این سرکوب از نیروهای کشورهای عربی همسایه به رهبری عربستان سعودی کمک گرفت. در جریان سرکوب معترضان صلح‌جو در بحرین،ده‌ها نفر از مردم کشته شدند و نیروهای امنیتی صدها نفر از جمله پزشکان و پرستاران را دستگیر کرده‌اند. مردم بحرین می‌گویند، تا زمان تحقق خواسته‌شان در زمینه تشکیل دولتی منتخب و پایان یافتن نقض حقوق بشر، به اعتراضات ادامه خواهند داد. ناوی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۹ سپتامبر به شورای حقوق بشر این سازمان گفت که گزارش‌های متعدد درباره نقض حقوق بشر در بحرین ازسوی رژیم آل خلیفه وی را ناامید کرده است.